Tag Archives: bơm nước thải dạng chìm

Máy bơm nước thải chìm

Máy bơm nước thải chìm Máy bơm nước thải chìm

ỨNG DỤNG : Máy bơm nước thải chìm được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt. Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp. Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân… Trong hệ thống ...